How’s Boeing doing?

Team Global Defence & Security Fund

Team Global Defence & Security Fund

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Den amerikanska flygtillverkaren Boeing har i spåren av flygkrascher i Indonesien och Etiopien med bolagets 737 Max-plan pressats hårt. Flygplansmodellen har i stora delar av världen flygförbud på obestämd tid och bolaget har medgivit brister i planets så kallade anti-stegringsystem, därutöver har brister påvisats vad gäller piloternas utbildning i systemet.

När Boeing rapporterade resultatet för det första kvartalet i år noterades ett skarpt resultatfall. Bolaget lämnade då också en första uppskattning av kostnaden för skandalen. Dyrare produktion och högre utgifter för att åtgärda mjukvaran i planen samt pilotträning beräknades initialt uppgå till mer än 1 miljard dollar.

Mot bakgrund av detta kan det vara värt att fråga sig hur Boeing egentligen mår. Bolagets aktiekurs har sedan toppnoteringen i mars 2019 på omkring 440 dollar backat till dagens nivåer runt 370 dollar – en nedgång på cirka 16 procent.

– Det är en drastisk förändring som skett sedan bolaget rapporterade sin rapport för det fjärde kvartalet 2018. Boeing rapporterade då ett rekordresultat med intäkter som för första gången översteg 100 miljarder dollar. Det operativa kassaflödet var också på rekordnivåer vilket föranledde en ökning av utdelningen på 20 procent samtidigt som man utökade sitt aktieåterköpsprogram till 20 miljarder dollar. Budskapet var tydligt – trots att Boeings flygplan varit involverat i kraschen i Indonesien bara några månader tidigare och trots signaler om en svagare ekonomisk tillväxt globalt, var bolaget mycket positiva till utsikterna för verksamheten, säger Tor Sinclair som förvaltar GDS Fund och fortsätter:

– Bolagets aktiekurs efter Q4-rapporten lämnade inget större utrymme för negativa överraskningar, i princip räknade marknaden hem den backlog av beställningar som fanns då som redan klara. Boeings försäljning mot försvarssektorn står för 25 procent av bolagets omsättning och är stabil, samtidigt är försäljningen mot den kommersiella sektorn betydligt mer oförutsägbar. Vid tillfället för den andra kraschen med 737 Max-modellen i mars handlades aktien till en premie mot den fundamentala värderingen. Detta för ett bolag vars framtida succé i stor utsträckning var beroende av fortsatta försäljningsrekord inom den kommersiella sektorn.

Tor menar att aktiekursen, trots beslutet att belägga den olycksdrabbade 737 Max-modellen med flygförbud och trots viss kritik mot Boeings sätt att behandla skandalen, visat sig relativt motståndskraftig. Dock menar han att aktien gynnats av en positiv aktiemarknad.

– Hade vi haft ett negativt sentiment på aktiemarknaden hade aktien sett en betydligt mer brutal nedgång från toppnoteringen i mars.

Gällande framtidsutsikterna för bolaget är Tor försiktigt optimistisk, men tror att det kan skapas ett väldigt bra köpläge i aktien om Boeing inte hinner komma till rätta med problemen innan en eventuellt större nedgång på aktiemarknaden sker.

– Vid den nyligen avslutade flygmässan Paris Air Show uttryckte sig Boeings vd, Dennis Muilenburg, mycket försiktigt om än med viss optimism. Samtidigt erhöll konkurrenten Airbus nya order under mässan, vilket Boeing inte gjorde. Jag tror inte det är Muilenburgs största oro för tillfället. Det är viktigare för honom att få den olycksdrabbade flygplansmodellen upp i luften igen.

– Om vi får en svag aktiemarknad och Boeing fortsatt brottas med problemen kring 737 Max skulle jag inte bli förvånad om aktien handlas ned till 300 dollar. Om aktien når den nivån anser jag dock att det är en ypperlig möjlighet att köpa in sig i ett världsledande bolag med en mycket stark företagsledning, som har en sund andel av sina intäkter från den stabila försvarssektorn.

 

Bildkälla: Boeing MediaRoom

More to explore

Uppköpsfest i cyberrymden

Den senaste tiden har det skett en rad uppköp och rykten om förestående förvärv inom cybersäkerhetssektorn. Fenomenet är inget nytt, skillnaden på

Månadsbrev augusti 2019

Augusti var ännu en bra månad för GDS-fonden med en avkastning på 3,2 procent – ett utmärkt resultat då fondens jämförelseindex var