DEFENSE

Säkerhetsläget i världen är ansträngt. För att bibehålla en säker och stabil värld fattade Nato 2014 beslut om att alla medlemsländer senast 2024 ska spendera minst 2 % av respektive lands BNP på försvar. Beslutet innebär att investeringarna i försvar bedömt öka med 320 miljarder dollar år 2024. Bolag inom försvarsindustrin gynnas, vilket i sin tur skapar stora möjligheter för investerare.

Home 1
Home 2

SECURITY

Utveckling inom cybersäkerhet och IT-relaterad säkerhet går i en extrem takt. Myndigheter, stater, bolags, stora som små och privatpersoner berörs av utvecklingen och alla behöver förhålla sig till risk för intrång och virus. Många har blivit drabbade, med enorma kostnader som följd. Kostnaden för säkerhetslösningar ökar för varje dag som går. Bolag som ligger i teknologisk framkant är vinnare när allt mer kapital spenderas på säkerhet.

UNIQUE INVESTMENT

GDS-fonden är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som kombinerar investeringar i försvar och säkerhet. En investering i GDS-fonden ger exponering mot bolag med hög grad av innovation och teknikutveckling. Sektorerna har haft exceptionellt god avkastning i mer än 20 år, och har dessutom varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i världen och den extrema tekniska utvecklingen är vår bedömning att bolag inom försvar och säkerhet har en ljus framtid kommande decennier, även i en sämre global konjunktur. GDS-fonden bör därmed ses som en byggsten i en bredare portfölj, som kan bidra till att sänka risken och öka avkastningen i investerares portföljer.

Home 3

WIDE SET OF SKILLS

Teamet bakom GDS-fonden har lång och gedigen erfarenhet, både från förvaltning och från försvars- och säkerhetsindustrin, bland annat från försvarsmakten och den svenska underrättelsetjänsten. Teamet har lång erfarenhet av att analysera försvarsupphandlingar och kontraktsanslag, samt har gemensamt många års erfarenhet av förvaltning från ledande finansinstitut i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Metodiken i vår analysprocess härstammar från den metodik som används inom underrättelsetjänster i världen. Metodiken kombinerat med teamets unika kompetenser är samlat i vad vi kallar Global Intelligence. Global Intelligence används för att samla in och sammanställa information, som sedan tillsammans med finansiella analys, används för att hitta de bolags vi bedömer ha bäst förutsättningar att lyckas.

Home 4

READY SCREENING POLICY

Grundläggande i förvaltningen av GDS-fonden är att följa regler och etiska normer som tagit fram av länder och mellanstatliga organ. Mot den bakgrunden finns en gedigen policy för vad GDS-fonden kan investera i. GDS-fondens policy benämns Ethical Investments Screening & Monitoring Policy, som i vissa delar går längre än FN:s konventioner.

GDS-fonden följer också de regelverk som gäller när det svenska försvaret genomför upphandlingar. Företag som GDS-fonden investerar följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska unionen.

NEWS

Home 2
Newsletter
Tor Sinclair

September 2019 monthly letter

September was again a good month for the GDS fund with a return of 1.0 percent. Since its inception, the fund has recorded an increase of almost 15 percent, which

Home 7
cybersecurity
Tor Sinclair

Acquisition party in cyberspace

Lately, there have been a number of acquisitions and rumors of impending acquisitions in the cyber security sector. The phenomenon is nothing new, the difference in recent times is

Home 2
Newsletter
Tor Sinclair

Monthly Bulletin August 2019

August was another good month for the GDS fund with a return of 3.2 percent - an excellent result as the fund's benchmark index was up 0.4 percent

Home 2
Newsletter
Tor Sinclair

July 2019 monthly letter

July was a very strong month for the Global Defense & Security Fund, with a return of 4.3 percent in line with the Fund's benchmark index which returned