Defence 1

VARFÖR INVESTERA I FÖRSVAR

Vi tror att den globala försvarsbudgeten kommer öka kraftig mellan perioden 2014-2024, i procent av BNP, och efter detta öka mer gradvis, men stärkt uppåt. Vi tror detta är tillfället då det finns en tydlig indikation och trend som visar att Nato-medlemmarna kommer öka sina försvarskostnader lika med 2 procent av BNP.

Försvarsindustrin består av flera hundra innovativa företag och vi tror att en kombination av detaljerad geopolitisk analys med företagsanalys hjälper till att identifiera dem som är mest sannolika att lyckas.