About us 1

VARFÖR INVESTERA I OSS

En Finservefond

Den globala försvars- och säkerhetsfonden är en Finserve-fond. Övriga fonder inom Finserve inkluderar Thyra Hedge och Scandinavian Credit Fund, den prisbelönta fonden med över 3,7 miljarder kronor under förvaltning.

Investment Team 50 års erfarenhet

Sammanlagt mer än 50 års erfarenhet inom försvars- och säkerhetsindustrin, däribland Försvarsmakten och Svenska underrättelsetjänsten.

Finanslag 60 års erfarenhet

Sammantaget mer än 60 års erfarenhet inklusive roller hos ledande institutioner i Sverige, Holland, Storbritannien och Australien har finansteamet lång erfarenhet av att förvalta kapital för några av världens ledande investerare.

VÅR VISION

Vi strävar efter att vara ett ledande investeringshus genom kunskap och innovativ kombination av vår erfarenhet från försvarsindustrin samt militär intelligens och finanssektorn. Vi kommer att leverera produkter som genom aktiv förvaltning kommer att ge sina investerare en hög avkastning och perfekta fordon för att bygga väl diversifierade portföljer.

Vår vision och våra värden kan sammanfattas enligt följande:

  • Värdetillväxt genom aktiv förvaltning i våra sektorsfonder som ger god avkastning över tid.

  • Kunden är i fokus eftersom vi alltid har våra kunders bästa intresse i våra prioriteringar.

  • Vi är alltid mycket engagerade och arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga service hela tiden.

Erfaret team

Teamet består av medlemmar med lång och djup erfarenhet från både finanssektorn, militärunderrättelsen och från försvarsindustrin. Kombinera vår kompetens har resulterat i både en ny unik fond och ett banbrytande sätt att samla och analysera information. Vad vi kallar Global intelligence.

About us 2

Andreas Wiman

Investment Team

Andreas har mer än 17 års erfarenhet från olika roller inom försvarsindustrin, Försvarsmakten och Svenska underrättelsetjänsten.

Han har tjänstgjort både som personal och i ledande befattning för underrättelseenheter inom Försvarsmakten och vid Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten (MUST).

Civilt har Andreas haft positioner som VD för Swedish Security Training Centre AB, affärs- och linjechef för Försvarsaffären inom divisionen Homeland Security & Defence hos Eltel Networks Infranet AB, han är styrelseordförande i Defcon Solutions AB och VD och medgrundare av Infra Group Nordic AB, en teknikkoncern inom försvars- och säkerhetsbranschen.

Andreas är även certifierad säkerhetschef (CPP) via American Society for Industrial Security (ASIS).

About us 3

Mathias Sigvardsson

Investment Team

Mathias har en lång och omfattande bakgrund inom försvars- och civila luftfartsindustrin där han har tjänat som tekniker, systemspecialist, systemingenjör, projektledare och chief technichal officer. 

Mathias var en av grundarna till Defcon Solutions AB ett svenskt företag specialiserat på utveckling och integrering av kommando- och styrsystem, kommunikationssystem och olika typer av sensorer för Försvarsmakten.

About us 4

Rainer Korhonen

Investment Team

Rainer har mer än 25 års erfarenhet från försvars- och säkerhetsbranschen. 

Han har haft ledande befattningar och verkat i både offentliga organisationer och privata företag såsom Försvarets Materielverk och ÅF AB. I det sistnämnda i rollen som affärsområdeschef för Kommunikation och Försvar. Genom åren har han tillgodogjort sig erfarenhet från såväl privata produktföretag som konsultverksamhet samt offentliga organisationer inom både försvar- och säkerhetsbranschen. 

Han har också varit ansvarig för att skapa globala agent- och partnernätverk för olika produkter och har stor erfarenhet av internationell försäljning. 

Rainer var en av grundarna till Defcon Solutions AB ett svenskt företag specialiserat på utveckling och integrering av kommando- och styrsystem, kommunikationssystem och olika typer av sensorer för Försvarsmakten.

About us 5

Michael Gunnarsson

Försäljning & marknadsföring

Michael har 20+ års erfarenhet från finansbranschen. 

Michael har haft ledande befattningar inom Skandia inom försäljning och marknadsföring. Han har varit VD för Movestic Liv samt ODIN Fonder. 

Michael startade också fondbolaget Movestic Kapitalförvaltning och har framgångsrikt byggt upp försäljnings- och marknadsavdelningar inom Movestic och ODIN.

Han är även styrelseledamot i Skandinaviska kreditfonden där han är styrelseordförande och partner.

About us 6

Henrik Sundin

Försäljning & marknadsföring

Henrik har 20+ års erfarenhet från finansbranschen, de första åren som jurist och de senaste 12-13 åren som VD för Max Matthiessen Värdepapper, Movestic Kapitalförvaltning och Exceed Capital.

Henrik har ansvarat för fondförvaltning, fondselektering, affärsutveckling inom kapitalförvaltning och fondverksamhet i Luxemburg. 

Henrik har haft styrelseuppdrag för värdepappersbolag, försäkringsbolag och fondbolag i Luxemburg.

About us 7

Tor Sinclair

Förvaltare

Tor har mer än tjugo års erfarenhet från finansbranschen, senast som medgrundare och förvaltningsansvarig för den svenska hedgefonden Romanesco Capital Management, en kvantitativ och systematisk hedgefond som vann ett mandat från IMQubator och den nederländska pensionsfonden APG.

Tor har erfarenhet från några av världens ledande fondbolag med fokus på Global Macro och Diversified Beta Investments.

Tor har arbetat med FinTech och IoT och har bred erfarenhet av tekniska trender och tekniker. 

Tor har studerat mjukvaruutveckling och ekonomi och har en BoC med finans och banking som huvudämnen samt en magister i tillämpad finans och investeringar från The Securites Institut i Australien.