Home 1

ETISKA INVESTERINGAR

GDS-fonden tror på att följa de strängaste etiska normerna. Det är därför vi har tagit fram och följer vår Ethical Investments Screening & Monitoring Policy för att säkerställa att vi följer och i vissa delar går längre an FN:s konventioner. 

GDS-fonden följer också liknande policyer och förordningar som de svenska försvarets försvarsdepartement. Vi ser till att de företag som GDS-fonden investerar följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska unionen.

FÖRSVAR

Med en uppskattad ökning av investeringar på 320 miljarder dollar år 2024 av Nato-medlemmar ensam upplever försvarssektorn en kraftig ökning av försvarsbudgetarna och skapar enorma möjligheter för investerare.

Home 2
Home 3

SÄKERHET

Som en av de snabbast växande sektorerna består säkerheten av flera hundra innovativa företag som producerar lösningar för att bekämpa cyberhot och säkerhetsteknik. 

UNIK INVESTERING

GDS-fonden är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som fokuserar på försvar och säkerhet. En investering i GDS-fonden ger exponering till bolag med hög grad innovation och teknikutveckling.

Med exceptionellt stark historisk avkastning i mer än tjugo år har försvars- och säkerhetssektorerna varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden och har därför varit en fantastisk byggsten i en bredare portfölj som har varit mer motståndskraftig i en osäker värld.

Vi tror att försvar och säkerhet har en mycket ljus framtid och vi hoppas du blir med på en spännande investeringsresa

Home 4

UNIK KOMPETENS

GDS-fonden består av ett investeringsteam och ett finansteam. Med en sammanlagd femtio års erfarenhet har investeringsteamet kompetens och erfarenhet från försvars- och säkerhetsbranschen, bland annat roller med den svenske försvarsmakten och den svenska underrättelsetjänsten. Investeringsteamet har lång erfarenhet av att analysera försvarsupphandlingar och kontraktsanslag och arbetar idag aktivt med FMV.

Finansgruppen har mer en sammanlagd sextio års erfarenhet från ledande finansinstitut i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Tillsammans kombinerar investerings- och finansteamet unika kompetenser i en analys process vi kallar global intelligence.

NYHETER

Home 5
Analys
Team Global Defence & Security Fund

How’s Boeing doing?

Den amerikanska flygtillverkaren Boeing har i spåren av flygkrascher i Indonesien och Etiopien med bolagets 737 Max-plan pressats hårt. Flygplansmodellen har i stora delar av

Home 8
Nyheter
Team Global Defence & Security Fund

Ny storaffär i försvarsindustrin gynnar fonden

Sent på söndagskvällen annonserades att industrikonglomeratet United Technologies (UTC) och försvarsbolaget Raytheon går samman. Därmed skapas det största försvars- och flygbolaget sett till intäkter efter Boeing.

Home 3
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev Maj 2019

Fondens avkastning var -1,11% i maj, ett starkt resultat för en globalt diversifierad aktiefond. Fondens jämförelseindex avkastade -6,76% i maj medan avkastningen för Dow Jones

Home 10
Cybersäkerhet
Team Global Defence & Security Fund

Cyberattacker skapar investeringsmöjligheter

Traditionellt består försvaret av tre grenar: armén, flygvapnet och marinen. Till dessa kan idag läggas ett fjärde ben – cyberkrigföring. I takt med att datorer

Home 11

VIKTIGA DOKUMENT

Innan en investering sker i fonden så bör du läsa igenom faktablad och informationsbroschyr eller prospekt.

Management Company för fonden är Hauck & Aufhauser Fund Services S.A. i Luxemburg. Förvaltningen av fonden har outsourcats till Finserve Nordic AB, ett svensk fond- och AIF-bolag med tillstånd till diskretionär förvaltning. Hauck & Aufhauser står under tillsyn av CSSF i Lux och Finserv av FI i Sverige.