FÖRSVAR

Med en uppskattad ökning av investeringar på 320 miljarder dollar år 2024 av Nato-medlemmar ensam upplever försvarssektorn en kraftig ökning av försvarsbudgetarna och skapar enorma möjligheter för investerare.

Home 1
Home 2

SÄKERHET

Som en av de snabbast växande sektorerna består säkerheten av flera hundra innovativa företag som producerar lösningar för att bekämpa cyberhot och säkerhetsteknik. 

UNIK INVESTERING

GDS-fonden är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som fokuserar på försvar och säkerhet. En investering i GDS-fonden ger exponering till bolag med hög grad innovation och teknikutveckling.

Med exceptionellt stark historisk avkastning i mer än tjugo år har försvars- och säkerhetssektorerna varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden och har därför varit en fantastisk byggsten i en bredare portfölj som har varit mer motståndskraftig i en osäker värld.

Vi tror att försvar och säkerhet har en mycket ljus framtid och vi hoppas du blir med på en spännande investeringsresa

Home 3

BRED KOMPETENS

GDS-fonden består av ett investeringsteam och ett finansteam. Med en sammanlagd femtio års erfarenhet har investeringsteamet kompetens och erfarenhet från försvars- och säkerhetsbranschen, bland annat roller med den svenske försvarsmakten och den svenska underrättelsetjänsten. Investeringsteamet har lång erfarenhet av att analysera försvarsupphandlingar och kontraktsanslag och arbetar idag aktivt med FMV.

Finansgruppen har mer en sammanlagd sextio års erfarenhet från ledande finansinstitut i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Tillsammans kombinerar investerings- och finansteamet unika kompetenser i en analys process vi kallar global intelligence.

Home 4

GEDIGEN SCREENINGPOLICY

GDS-fonden tror på att följa de strängaste etiska normerna. Det är därför vi har tagit fram och följer vår Ethical Investments Screening & Monitoring Policy för att säkerställa att vi följer och i vissa delar går längre an FN:s konventioner. 

GDS-fonden följer också liknande policyer och förordningar som de svenska försvarets försvarsdepartement. Vi ser till att de företag som GDS-fonden investerar följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska unionen.

NYHETER

Home 2
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev juli 2019

Juli blev en mycket stark månad för Global Defence & Security Fund med en avkastning på 4,3 procent i linje med fondens jämförelseindex som avkastade

Home 7
Analys
Team Global Defence & Security Fund

Så bygger vi GDS-portföljen

Global Defence & Security Funds (GDS) målsättning är att ge våra andelsägare en exponering mot vad vi anser vara de mest intressanta försvars- och säkerhetsbolagen

Home 2
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev Juni 2019

Fonden avkastade 1,27% i juni, vilket var svagare än dess jämförelseindex, som avkastade 4,63% under månaden. Avkastningen för sektorindexet Dow Jones US Select Aerospace &

Home 9
Analys
Team Global Defence & Security Fund

How’s Boeing doing?

Den amerikanska flygtillverkaren Boeing har i spåren av flygkrascher i Indonesien och Etiopien med bolagets 737 Max-plan pressats hårt. Flygplansmodellen har i stora delar av