FÖRSVAR

Säkerhetsläget i världen är ansträngt. För att bibehålla en säker och stabil värld fattade Nato 2014 beslut om att alla medlemsländer senast 2024 ska spendera minst 2 % av respektive lands BNP på försvar. Beslutet innebär att investeringarna i försvar bedömt öka med 320 miljarder dollar år 2024. Bolag inom försvarsindustrin gynnas, vilket i sin tur skapar stora möjligheter för investerare.

Home 1
Home 2

SÄKERHET

Utveckling inom cybersäkerhet och IT-relaterad säkerhet går i en extrem takt. Myndigheter, stater, bolags, stora som små och privatpersoner berörs av utvecklingen och alla behöver förhålla sig till risk för intrång och virus. Många har blivit drabbade, med enorma kostnader som följd. Kostnaden för säkerhetslösningar ökar för varje dag som går. Bolag som ligger i teknologisk framkant är vinnare när allt mer kapital spenderas på säkerhet.

UNIK INVESTERING

GDS-fonden är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som kombinerar investeringar i försvar och säkerhet. En investering i GDS-fonden ger exponering mot bolag med hög grad av innovation och teknikutveckling. Sektorerna har haft exceptionellt god avkastning i mer än 20 år, och har dessutom varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i världen och den extrema tekniska utvecklingen är vår bedömning att bolag inom försvar och säkerhet har en ljus framtid kommande decennier, även i en sämre global konjunktur. GDS-fonden bör därmed ses som en byggsten i en bredare portfölj, som kan bidra till att sänka risken och öka avkastningen i investerares portföljer.

Home 3

BRED KOMPETENS

Teamet bakom GDS-fonden har lång och gedigen erfarenhet, både från förvaltning och från försvars- och säkerhetsindustrin, bland annat från försvarsmakten och den svenska underrättelsetjänsten. Teamet har lång erfarenhet av att analysera försvarsupphandlingar och kontraktsanslag, samt har gemensamt många års erfarenhet av förvaltning från ledande finansinstitut i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Metodiken i vår analysprocess härstammar från den metodik som används inom underrättelsetjänster i världen. Metodiken kombinerat med teamets unika kompetenser är samlat i vad vi kallar Global Intelligence. Global Intelligence används för att samla in och sammanställa information, som sedan tillsammans med finansiella analys, används för att hitta de bolags vi bedömer ha bäst förutsättningar att lyckas.

Home 4

GEDIGEN SCREENINGPOLICY

Grundläggande i förvaltningen av GDS-fonden är att följa regler och etiska normer som tagit fram av länder och mellanstatliga organ. Mot den bakgrunden finns en gedigen policy för vad GDS-fonden kan investera i. GDS-fondens policy benämns Ethical Investments Screening & Monitoring Policy, som i vissa delar går längre än FN:s konventioner.

GDS-fonden följer också de regelverk som gäller när det svenska försvaret genomför upphandlingar. Företag som GDS-fonden investerar följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska unionen.

NYHETER

Home 2
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev september 2019

September var återigen en bra månad för GDS-fonden med en avkastning på 1,0 procent. Sedan start noterar fonden en uppgång på nästan 15 procent, vilket

Home 7
Cybersäkerhet
Tor Sinclair

Uppköpsfest i cyberrymden

Den senaste tiden har det skett en rad uppköp och rykten om förestående förvärv inom cybersäkerhetssektorn. Fenomenet är inget nytt, skillnaden på senare tid är

Home 2
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev augusti 2019

Augusti var ännu en bra månad för GDS-fonden med en avkastning på 3,2 procent – ett utmärkt resultat då fondens jämförelseindex var upp 0,4 procent

Home 2
Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev juli 2019

Juli blev en mycket stark månad för Global Defence & Security Fund med en avkastning på 4,3 procent i linje med fondens jämförelseindex som avkastade